Traversutbildning

Kurs för dig som kör travers, pelarlift & telfrar

Vår kurs ger dig den dokumenterade kompetens som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt få jobba med traverser och telfrar. Du får bland annat lära dig körteknik, manövrering, hur du kopplar olika lyftredskap på ett säkert sätt, riskanalyser och tyngdpunkter.

General Details

Traversutbildning

Genom en grundläggande traversutbildning får de anställda den kunskap som krävs för att köra traverskran på ett säkert sätt, både för sig själv och sin omgivning. Bland de punkter som ingår finns exempelvis:

 • Lyft och lossning
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lagar
 • Kontroll av last och vikt
 • Skyddsutrustning

Våra traversutbildningar utgår från MA-systems utbildningsmateriel samt Förankras Lyfthandbok (ingår i priset). Utbildningen följer SS-ISO-9926-1 samt SS-ISO 25853.

Travers

ID06-auktoriserad utbildning

Vi har ID06-auktorisation och utbildningen kan registreras på ID06 Kompetensdatabas.

Krav från Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS 2006:6) skall den som arbetar med travers, lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap samt ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Det gäller oberoende bransch eller last. Denna utbildning blir därmed en väg att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som kommer att jobba med traverskran, telfers eller pelarlift.  Dessutom vänder den sig till dig som är arbetsledare eller skyddsombud. Denna utbildning genomförs på företagets arbetsplats och anpassas därmed utifrån de gällande förhållandena.

Intresseanmälan för utbildning i travers

  Utbildningsintyg

  Efter godkänd utbildning erhåller du ett s.k. ”traverskort”.
  Utbildningsintyget är ett bevis för grundutbildning för de traverstyper som använts i utbildningen, dessa är angivna på utbildningsintyget.

  Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olikatraverstyperna.

  Vad tycker kursdeltagare?
  Micael Jakobsson, vice vd och affärsområdeschef på Heda Skandinavien AB

  Anders engagerar alla med sitt positiva och utmanande ledarskap i sina utbildningar, så man glömmer av att ha fika och matpaus. Det har vi på Heda aldrig upplevt tidigare. Jag vill påstå att han är den bästa utbildaren jag träffat någonsin, förlåt Bodil från klass 3 nu är du bara tvåa

  Micael Jakobsson - vice vd och affärsområdeschef Heda Skandinavien AB
  Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

  Maskinutbildning.nu har förmågan att på ett humoristiskt och kraftfullt sätt informera och utbilda. De utmanar och uppmanar till diskussion vilket gör att det blir en spännande dialog

  Anneli Edholm - Verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
  Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

  Anders är en väldigt positiv person som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt förklarar ibland krångliga regler och paragrafer när det gäller framförande av maskiner av olika slag

  Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB
  Intresseanmälan