Traversutbildning

Säker hantering av traverser, pelarliftar & telfrar

Vår traversutbildning ger dig kompetensen som krävs för att på ett säkert och effektivt sätt kunna jobba med traverser och telfrar. Du får bland annat lära dig körteknik, manövrering, hur du kopplar olika lyftredskap på ett säkert sätt, riskanalyser och tyngdpunkter.

General Details

Traversutbildning

Genom en grundläggande traversutbildning får de anställda den kunskap som krävs för att köra traverskran på ett säkert sätt, både för sig själv och sin omgivning. Bland de punkter som ingår finns exempelvis:

 • Lyft och lossning
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Lagar
 • Kontroll av last och vikt
 • Skyddsutrustning

Våra traversutbildningar utgår från MA-systems utbildningsmateriel samt Gunnebo Lifting’s Lyfthandbok. Utbildningen följer SS-ISO-9926-1 samt SS-ISO 25853.

Travers

Krav från Arbetsmiljöverket

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS 2006:6) skall den som arbetar med travers, lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap samt ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd. Det gäller oberoende bransch eller last. Denna utbildning blir därmed en väg att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som kommer att jobba med traverskran, telfers eller pelarlift.  Dessutom vänder den sig till dig som är arbetsledare eller skyddsombud. Denna utbildning genomförs på företagets arbetsplats och anpassas därmed utifrån de gällande förhållandena.

Intresseanmälan för utbildning i travers

  Utbildningsintyg

  Efter godkänd utbildning erhåller du ett s.k. ”traverskort”.
  Utbildningsintyget är ett bevis för grundutbildning för de traverstyper som använts i utbildningen, dessa är angivna på utbildningsintyget.

  Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olikatraverstyperna.

  Vad tycker kursdeltagare?
  Annika Weinrich, Näs gård

  Maskinutbildning.nu har väldigt bra koll och deras kurser innehåller många olika moment som andra kursupplägg saknar, det är mycket fokus på regler och lagar vilket är en stor fördel. Dessutom lär vi oss hur man tar hand om maskinerna på rätt sätt. Jag kan varmt rekommendera Maskinutbildnings olika utbildningar, att de sedan kan ge riktigt bra support om det är något man undrar över är såklart väldigt bra.

  Annika Weinrich Näs gård
  Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

  Maskinutbildning tar sitt jobb på fullaste allvar och lägger ner mycket energi på utbildningen. Det spelar ingen roll om det är en eller flera vid tillfället. Jag och mina maskinförare är mycket nöjda med resultatet

  Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB
  Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

  Maskinutbildning.nu har förmågan att på ett humoristiskt och kraftfullt sätt informera och utbilda. De utmanar och uppmanar till diskussion vilket gör att det blir en spännande dialog

  Anneli Edholm - Verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
  Intresseanmälan