Utbildning för dig som jobbar med fallskyddsutrustning

Utbildningen ”Fallskydd” vänder sig till personer som använder, eller kommer att använda, fallskyddsutrustning. Utöver det även arbetsledare och skyddsombud. Vi går igenom gällande lagar och arbetar för ett grundläggande säkerhetstänk.

Vi är även auktoriserade för att sälja samt besiktiga fallskyddsutrustning från bland annat FallSafe, Ekmans Safety och X-treme

General Details

Utbildning – Fallskydd

Kunskap och personlig fallskyddsutrusning är vad som kan rädda livet på en person vid en fallolycka. Det handlar om att vara riskmedveten och förstå vilket skydd som olika fallskyddsprodukter ger. Utbildningen har därmed ett mycket stort fokus på den personliga säkerheten. Detta med allt från förankringspunkter och funktionskontroll till att utrustningen inte stör i arbetet.

Moment som ingår är exempelvis rättigheter och skyldigheter, fallteori samt selar. Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment.

Kursen kan kompletteras med utbildning inom räddning. I detta fall utgår vi ifrån den räddningsutrustning som företaget använder och utformar utbildningen mot den miljö där utrustningen kommer att användas.

ID06-auktoriserad utbildning

Vi är auktoriserat ID06-utbildningsföretag och denna utbildning är en av de vi kan registrera på deltagarnas utbildningsbevis på ID06 Kompetensdatabas.

Utbildningsbevis

I slutet av utbildningen genomförs ett teoretiskt prov. Vid godkänt resultat på provet samt väl genomförda praktiska moment ges kursintyg.

Krav på erfarenhet

Någon tidigare utbildning eller erfarenhet krävs inte för att gå kursen. Däremot finns en fördel att man jobbat på arbetsplatser som jobbar med säkerhet kring arbete på hög höjd. Detta utifrån att det är lättare att sätta kunskapen i ett sammanhang.

Lagkrav

Enligt svensk lag ska alla personer som jobbar på arbetsplatser, där farliga fall kan ske, fallskyddas. Det sker både med adekvat utbildning samt personlig fallskyddsutrustning. Det är även viktigt att besiktning sker av denna skyddsanordning.

Utöver utbildning i Fallskydd är vi auktoriserade för att besikta fallskyddsutrustning från flera av de största märkena.

Kurs på tre nivåer

Vår kurs ”Fallskydd” kan beställas på tre olika nivåer:

  • Teoretisk fallskyddsutbildning
  • Teoretisk och praktisk fallskyddsutbildning
  • Teoretisk och praktisk fallskyddsutbildning + räddning. (Här utgår vi ifrån räddningsmaterial som företaget använder och specificerar utbildningen mot dessa.)

Har inte deltagarna tidigare utbildning inom ämnet rekommenderas den kompletta kursen med både teoretisk och praktisk kunskap.

Intresseanmälan för kurs i Fallskydd

    Intresseanmälan