Bokningsvillkor (Uppdat: 2024-01-01)

Debitering

Vid våra öppna kurser debiterar vi kursavgiften innan kurstillfället.
Betalning skall vara oss tillhanda senast 7 dagar innan kursstart.
Senare betalning klassas som ”sent återbud” – Läs rubriken nedan.  
Vid delbetalning gäller att Svea Ekonomi godkänt kreditansökan senast 7 dagar innan kursstart.

Överlåtelse av plats

Får du/ni förhinder finns möjlighet att överlåta platsen till annan person
(förutsatt att denne person uppfyller eventuella förkunskaper för aktuell kurs).
Kontakta oss om du/ni önskar överlåta platsen.

Återbud & Sent återbud

Återbud som sker minst 14 dagar före kurstillfället debiteras ej.
Återbud som sker 0–13 dagar före kurstillfället klassas som ”sent återbud”.
Sent återbud innebär att kunden måste betala sin plats men får utnyttja möjligheten att gå kursen vid ett senare tillfälle.
Var och när detta sker, bestäms i samråd med oss.
Även sen betalning (betalning senare än 7 dagar före kursstart) klassas som sent återbud.  

Utbildningsintyg

Utbildningsintyg utfärdas efter slutförd och godkänd kurs samt full betalning är oss tillhanda. Utbildningsintyget utfärdas som digital pdf och skickas till betalande kund via e-post om inget annat är överenskommet med kund, önskas intyget som fysiskt plastkort tillkommer 250kr + moms/kort. Vid delbetalning klassas godkänd kreditansökan hos Svea Ekonomi som full betalning. Om deltagare blir underkänd på någon del av kursen krävs ny uppkörning alternativt nytt teoriprov, detta debiteras 2500kr + moms. Tid och plats bestäms i samråd mellan instruktör och deltagare.

Reservationer

Vi förbehåller oss rätten att vid för få anmälningar – byta datum, byta kursplats eller i värsta fall ställa in aviserat kurstillfälle. Skulle kursen ställas in helt återbetalar vi givetvis eventuellt inbetalda kursavgifter för aktuell kurs. Vid geografisk- eller tidsmässig flytt av kursen kommer vi dock att göra allt i vår makt att lösa en sådan händelse på bästa sätt för dig/er som kund och där det är möjligt kan vi t.ex. kompensera dig/er för eventuella extra kostnader såsom längre resa, tillkommande övernattning eller liknande.

Kreditprövning

Vi förbehåller oss rätten att göra sedvanlig kreditupplysning.