Ansvar – Ansvarsutbildning för arbetsledare & skyddsombud,

Ansvarsutbildning - Arbetsledare & Skyddsombud

Halvdagsutbildning som ger deltagarna god insikt i lagar och bestämmelser kring säkerhet & ansvar på arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig till dig som är ansvarig för personal med truckar, traverser eller mobila arbetsplattformar.

General Details

Ansvarsutbildning för arbetsledare & skyddsombud

Vår utbildning ”Ansvar för arbetsledare och skyddsombud” är en informationsträff på 2 – 4 timmar där vi grundligt går igenom vilket ansvar som ligger på arbetsledare/skyddsombud.

Många upplever regelverket kring ansvarsfördelning krånglig och svår att få överblick över. Det är vi medvetna om och anpassar därför utbildningen helt efter erfarenhet och tidigare kunskap. Med praktiska exempel och pedagogisk förklaring kan alla ta till sig kunskapen.

  • Vem är det som bär ansvaret om olyckan är framme?
  • Behöver man egentligen ett skriftligt körtillstånd?
  • Vilka sanktionsavgifter kan Arbetsmiljöverket utfärda?
  • Vilka författningssamlingar behöver du ha i bokhyllan?
  • Vad är egentligen skillnaden på maskinerna?

Bland de punkter som tas upp finns bland annat Säkerhet, Sanktionsavgifter, Ansvarsfördelning mellan arbetsgivare/arbetstagare, Delegering samt Kända riskfaktorer.

Ansvarsutbildning för truck och travers

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetsledare oavsett position. Den rekommenderas även till skyddsombud som därmed tydligare kan se risker och förstå vilka som har ansvaret att minimera dessa.

ID06-auktorisation

Vi har ID06-auktorisering och denna utbildning är en av de vi kan registrera i ID06-kompetensdatabas.

 Lagkrav på utbildning

Det finns lagkrav på att alla chefer och ledare på arbetsplatser med truckar, traverser m.m. ska ha relevant kunskap gällande ansvarsfördelning (AFS 2008:15, 2006:5). Denna kurs utgår från dessa lagar och ger denna grundläggande kunskap.

Intresseanmälan för utbildning Ansvarsutbildning

Vad tycker kursdeltagare?
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Unite Logistics har anlitat Maskinutbildning.nu för att kunna erbjuda sina åkerier en bra utbildning till deras förare.

Anneli Edholm - verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
Annika Weinrich, Näs gård

Maskinutbildning.nu har väldigt bra koll och deras kurser innehåller många olika moment som andra kursupplägg saknar, det är mycket fokus på regler och lagar vilket är en stor fördel. Dessutom lär vi oss hur man tar hand om maskinerna på rätt sätt. Jag kan varmt rekommendera Maskinutbildnings olika utbildningar, att de sedan kan ge riktigt bra support om det är något man undrar över är såklart väldigt bra.

Annika Weinrich Näs gård
Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

Maskinutbildning tar sitt jobb på fullaste allvar och lägger ner mycket energi på utbildningen. Det spelar ingen roll om det är en eller flera vid tillfället. Jag och mina maskinförare är mycket nöjda med resultatet

Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB
Intresseanmälan