Nyheter

18 juni, 2019

Maskinutbildning.nu är auktoriserad för ID06-registrering

I juni 2019 fick Maskinutbildning.nu auktorisering för att registrera utbildningar i IDO6-kompetensdatabas. En databas som skapar säkerhet gällande hantering och validering av utbildningar, något som både gynnar den som utbildar sig och byggföretagen.

Att anlita utbildningsföretag som är auktoriserade av IDO6, och därmed kan registrera utfärdade utbildningsbevis i deras databas, är en klar fördel. Därmed minimeras risken för förfalskningar och dessutom är det extremt enkelt för arbetsgivaren att kontrollera en persons kompetens. Detta just på grund av den ökade säkerheten och valideringen av utbildningsbevisen.

Sedan juni 2019 har Maskinutbildning.nu denna auktorisation vilket skett efter en företagskontroll genomförd av IDO6. Samtliga utbildningsbevis kan därmed registreras direkt i deras databas. En utbildning som genomförs hos oss kan alltså bli registrerad och sökbar via IDO6-kompetensdatabas. Arbetsgivare och platschefer kan snabbt se en persons kompetens och förlita sig på att den är validerad av ett seriöst utbildningsföretag. Man kan även själv logga i med Bank-ID för att se registrerade bevis.

Om ID06

IDO6 är ett system som lanserades 2006 av Sveriges Byggindustrier. Detta för att skapa en sund konkurrenssituation och säkrare arbetsplatser. Målet är att koppla samman individer mot arbetsgivare genom bland annat digital närvaroregistrering, företagskontroll och just register över digitala utbildningsbevis. Generellt handlar det om att öka kvalitetskontrollen och verka för en sund bransch.

Om IDO6-databas

IDO6 är en kompetensdatabas som underlättar för företag att ha översikt på den kompetens och de utbildningar som de anställda har. När en person genomfört en godkänd utbildning hos ett IDO6-anslutet utbildningsföretag registrerar företaget utbildningsbeviset i databasen.

Då det ställs speciella kvalitetskrav på de anslutna utbildningsföretagen är man garanterad att de följer de lagar och föreskrifter som ställs från byggbranschen. I och med att det är digitalt och verifierat av utbildningsföretag kan byggföretagen vara säkra på att utbildningarna verkligen genomförts med godkänt resultat.

IDO6-systemet är även mycket användbart för platschefer för att snabbt få en överblick på medarbetarnas utbildningsbevis. Detta både på de anställda och de personer som jobbar via underentreprenad. Därmed minimeras risken för arbetsplatsolyckor samt risken att arbetsgivare blir skadeståndsskyldiga om olyckor uppstår och det visat sig att personerna inte haft rätt kompetens.

Läs mer:

IDO6-kompetensdatabas

 

 

Nyhet
About Maskinutbildning.nu
Maskinutbildning.nu erbjuder marknadens bästa maskinutbildningar. Flexibelt och till rimliga priser. När vi inte utbildar kör vi själva grävmaskin. http://www.maskinutbildning.nu