Travers – Traversutbildning

Vår traversutbildning ger dig kompetens att på ett säkert och effektivt sätt kunna jobba med traverser och telfrar. Du får lära dig körteknik, manövrering, hur du kopplar olika lyftredskap på ett säkert sätt, riskanalyser, tyngdpunkter och hur du planerar för maxlast och fördelning av vikt.

Category:
General Details
Vi utbildar enligt MA-systems utbildningsmateriel samt Gunnebo Lifting’s Lyfthandbok. Utbildningen följer SS-ISO-9926-1 samt SS-ISO 25853.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS 2006:6) skall den som arbetar med travers, lyftanordningar och lyftredskap ha dokumenterad kunskap samt ha arbetsgivarens skriftliga körtillstånd.

Utbildningsintyg
Efter godkänd utbildning erhåller du ett s.k. ”traverskort”.
Utbildningsintyget är ett bevis för grundutbildning för de traverstyper som använts i utbildningen, dessa är angivna på utbildningsintyget.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att föraren har tillräckliga kunskaper och rätt utbildning för de olikatraverstyperna.

Vad tycker kursdeltagare?
Annika Weinrich, Näs gård

Maskinutbildning.nu har väldigt bra koll och deras kurser innehåller många olika moment som andra kursupplägg saknar, det är mycket fokus på regler och lagar vilket är en stor fördel. Dessutom lär vi oss hur man tar hand om maskinerna på rätt sätt. Jag kan varmt rekommendera Maskinutbildnings olika utbildningar, att de sedan kan ge riktigt bra support om det är något man undrar över är såklart väldigt bra.

Annika Weinrich Näs gård

Maskinutbildning.nu har utbildat vår personal vid ett flertal olika tillfällen. En sak som är bra med Maskinutbildnings utbildningar är att de anpassar innehållet så att det passar deltagarna och är på helt rätt nivå.

Anna Lindberg - Kyrkogårdsmästare
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Unite Logistics har anlitat Maskinutbildning.nu för att kunna erbjuda sina åkerier en bra utbildning till deras förare.

Anneli Edholm - verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
Intresseanmälan