Hjullastare – Godshantering

Vill du lära dig att köra en hjullastare har du nu kommit rätt. Det här är den vanligaste typen av hjullastarutbildning och den ger dig kompetens att köra hjullastare/lastmaskin med alla typer av redskap såsom skopa, gafflar plogblad, kranarm och sopvals.

General Details
Under utbildningen får du bland annat lära dig grunderna för hjullastare inom områden som arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, konstruktion, godshantering, redskap, daglig tillsyn och manövrering. Efter slutförd kurs kan man lite förenklat säga att du har kunskap att arbeta med hjullastaren ”ovan marknivå” (allt utom anläggning). Beroende på din tidigare erfarenhet kan vi sedan erbjuda antingen ett kompetensprov eller en utbildning.

Hjullastare är en populär och vanligt förekommande maskin och våra hjullastarutbildningar tillhör de populäraste och mest efterfrågade i hela vårt kursutbud.

Det här är som sagt en mycket populär utbildning. Den har dessutom ett stort antal moment som våra kunder tycker är väldigt roliga säger Anders

Det visar sig också att maskinförare är eftertraktade på arbetsmarknaden. Så här skrev Arbetsförmedlingen i februari 2016: Arbetsförmedlingen bedömer att anläggningsmaskinförare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Den fortsatt starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt, framför allt i storstadsregioner där flera stora bygg- och anläggningsprojekt pågår.

Vi får ibland frågan om hur många deltagare vi kan utbilda samtidigt. Det ”taket” är svårt att sätta. Vid sådana tillfällen hyr vi in en eller flera instruktörer som vi har nära samarbete med, och kör fler kurser parallellt. Det blir riktigt roligt både för våra elever och för instruktörerna när ett tiotal maskiner är igång samtidigt under den praktiska delen.

Vi har till exempel utbildat ca 80 personer hos ett stort fraktföretag. Då delade vi i samråd med kunden upp kursen på flera tillfällen där vi var flera instruktörer som körde stora delar av kursen parallellt vid varje tillfälle. Det var en rejäl utmaning för oss som instruktörer, men samtidigt fantastiskt givande med alla erfarenhetsutbyten som vi och deltagarna fick säger Anders.

Ett annat exempel är en öppen kurs i Östersund där vi utbildade 23 elever vid samma kurstillfälle. Vi åkte dit med flera instruktörer och höll till i ett lokalt grustag. Sedan hyrde vi in massor med maskiner från höger och vänster. Då fick vi en utmaning som hette duga, men det blev en av de roligaste kurserna vi någonsin genomfört.

Vi har även nära samarbete med vissa maskin- och redskapstillverkare som ibland följer med oss ut på kurser om våra kunder efterfrågar viss spetskompetens. Vi gör ALLT vi kan för våra kunder!

Kompetensprov
Har du tidigare erfarenhet av arbete med hjullastare, lastmaskin eller traktor kan detta vara din väg till yrkesbevis.
Vad tycker kursdeltagare?
Anneli Edholm, Unite Logistics Sweden AB

Unite Logistics har anlitat Maskinutbildning.nu för att kunna erbjuda sina åkerier en bra utbildning till deras förare.

Anneli Edholm - verksamhetschef Unite Logistics Sweden AB
Mikael Edlund, platschef D.A. Mattsson AB

Maskinutbildning tar sitt jobb på fullaste allvar och lägger ner mycket energi på utbildningen. Det spelar ingen roll om det är en eller flera vid tillfället. Jag och mina maskinförare är mycket nöjda med resultatet

Mikael Edlund - platschef D.A. Mattsson AB

Maskinutbildning.nu har utbildat vår personal vid ett flertal olika tillfällen. En sak som är bra med Maskinutbildnings utbildningar är att de anpassar innehållet så att det passar deltagarna och är på helt rätt nivå.

Anna Lindberg - Kyrkogårdsmästare
Intresseanmälan